NordiCon:are

 

Alla medarbetares professionella åsikter och synpunkter värderas som nödvändiga för vår fortgående utvecklingsprocess.


Vi är väl medvetna om, att framgång kan definieras som summan av allas insatser.
De är vår ambition och mål, att varje medarbetare ska kunna känna personligt inflytande, delaktighet och engagemang i processen.


I vår rekrytering betonar vi att ärlighet, arbetsglädje, social kompetens, att jobba i positiva attityder- allt är möjligt och miljömedvetenhet, det skall gå som en grön linje genom hela organisationen.

 

Hälsa

 

På Nordicon AB är vi övertygade om att individens hälsa speglar sig i företagets välmående.


Vår friskvårdscoach hjälper också om så önskas till på individnivå enskilda individer, med beteendeförändringar rörande träning och kost, samt med att sätta upp nåbara mål med konkreta tips hur man når dem.


Av erfarenhet vet vi att många går länge med skador eller sjukdomar i onödan utan att vidta åtgärder. NordiCon AB ansluter därför alla sina anställda till en privat sjukvårdsförsäkring som gör att de enkelt, snabbt och gratis kan få hjälp med planerad läkarvård.

 

Miljöpolicy

 
NordiCon värnar om miljöarbeten och skall främja för ett långsiktigt miljöarbete och verka för en hållbar samhällsutvecklig.

Vi gör detta genom att;

Utföra byggnader, entreprenader med god miljö för kunder och arbete, kurser för att öka de medarbetarnas kunskap inom miljöfrågor och vad som gäller för Specifika projekt.

Vi använder oss utav material och metoder som ger minskade miljöbelastningar bl.a. samåker våra hanterkare till projekten.

Vi jobbar aktivt i varje projekt med att minska mängen avfall och farligheten i detta samt att vi samarbetar aktivt med kunder och leverantörer angående miljön.

 

Kvalitetspolicy

 

Vi arbetar med kvalitet och etik så att varje kund och objekt blir en god referens.

Arbeta strukturerat och över gränserna för att få kvalitetsförbättringar.

Samtal med varje medarbetare om vad kunden och NordiCon upplever som hög kvalitet inför varje enskilt projekt.

Överlämna slutprodukten i tid till rätt pris och med god kvalitet.

 

 

Arbetsmiljöplan och egenkontroll

 

Arbetsmiljöplan

Fuktkvotsmätning

Egenkontroll Kök

Egenkontroll Golv

Avfallshanteringsplan

Kontroll Yttertak